Henkilörekisteriseloste

Rekisteriseloste
Omatreseptit.fi verkko- ja mobiilipalvelun henkilörekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hellapoliisi Oy
Spelttitie 6 A
00680 Helsinki
kati@hellapoliisi.fi

Henkilörekisteriä hoitava henkilö
Kati Jaakonen, Hellapoliisi Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on omatreseptit.fi ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Hellapoliisi Oy:n liiketoiminnan ja omatreseptit.fi palvelun suunnittelu ja kehittäminen, tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen sekä Hellapoliisi Oy: tarjoaminen tuotteiden ja palveluiden mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Omatreseptit.fi verkko- ja mobiilipalvelun Käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

– yhteystiedot (henkilön etu- ja sukunimi)
– Sähköpostiosoite
– Käyttäjätunnus

Oletuksena vain käyttäjätunnus on julkinen. Lisäksi rekisterissä on käyttäjän palveluun syöttämät reseptit. Käyttäjä voi halutessaan täydentää profiiliaan ja päättää mitkä tiedot ovat julkisia.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Hellapoliisi Oy:n yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Hellapoliisi Oy:n toimeksiannosta ja lukuun Hellapoliisi Oy:n ylläpitämiin verkkopalveluihin liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Hellapoliisin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisteri on tallennettu palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa (Helsinki).